VERKOOPPROCES

Een nieuwe woning kopen kan erg spannend zijn. Daarom hebben we het verkoopproces overzichtelijk voor u op een rijtje gezet.

STAP 1: START VERKOOP

De verkoop is gestart. Onder het kopje downloads kunt u alle relevante informatie vinden. U kunt zich inschrijven voor dit project. Voor vragen over het project, beschikbare bouwnummers of het inschrijfformulier kunt u contact opnemen met één van de verkopend makelaars.

STAP 2: INSCHRIJVEN

U kunt in aanmerking komen voor een woning door het volledig invullen van het inschrijfformulier. U kunt meerdere bouwnummers van uw keuze opgeven. Vraag de makelaar naar de beschikbaarheid! U kunt het inschrijfformulier mailen of u kunt deze ook langsbrengen.

STAP 3: TOEWIJZING

De toewijzing geschiedt door opdrachtgever. Het is van belang dat u op het inschrijfformulier alle bouwnummers van uw voorkeur aangeeft.

STAP 4: VERVOLGGESPREK

Heeft u een woning toegewezen gekregen dan volgt er een gesprek met de makelaar. Tijdens dit gesprek worden de vervolgstappen besproken en is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

STAP 5: TEKENEN KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST

Nu al uw vragen zijn beantwoord, zullen wij overgaan tot ondertekening van de koop/aanneemovereenkomst van uw woning! In deze koop-/aannemingsovereenkomst bestaat er de mogelijkheid om een voorbehoud van financiering op te nemen met een termijn van twee maanden. Gedurende deze periode kunt u de financiering definitief te maken. Gefeliciteerd! U bent nu de koper van een prachtige nieuwbouwwoning.

STAP 6: RESERVELIJST

Indien de woning van uw voorkeur niet beschikbaar is, dan kunnen wij u voor dit bouwnummer als reserve noteren of in samenspraak met u bekijken welke andere woning er nog wel beschikbaar is.

WONINGBORG

De door u te kopen woning wordt u aangeboden met Woningborg garantie. Als u een huis met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u onder ander het volgende:

  • bouwondernemingen die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om een model aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.
  • de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van de woning na oplevering voor de termijnen zoals door Woningborg wordt aangegeven. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de bouwonderneming. Of anders gezegd: als de bouwonderneming niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.
  • wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen.
  • gaat de bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling.

KEUZE OPTIES EN BOUWPERIODE

Na de ondertekening van de overeenkomst, wordt u door de aannemer uitgenodigd om samen te kijken naar de mogelijkheid van het meer- en minderwerk. Het uitzoeken van het sanitair en de zoektocht naar een (optionele) mooie keuken staat in deze beginperiode centraal. Gedurende de bouw wordt u vervolgens periodiek door de projectontwikkelaar/aannemer op de hoogte gehouden van de vorderingen.